iirlerimiz
GÜRÜN VE SEN

 

Gurbete akam olunca sensiz ,
Bir seni düünürüm birde Gürün'ü .
Anlar, güzellikler sarnca sessiz ,

Bir seni düünürüm birde Gürün
'ü .
Sen hislendin mi acyla geceleri ,
Kalemin yas tutup yazd m heceleri ,
Her eyi unutup andn m yüceleri ,
Bir seni düünürüm birde Gürün
'ü .

Zaman olur Tohma gibi çaladmda ,
Ferhat gibi senin için aladmda ,
arklarla yaram daladmda ,

Bir seni düünürüm birde Gürün
'ü .
Neyleyim bulumak zor olsa bile ,
Vatanm ve akm dolanr dile ,

Her akam veririm duygumu sele ,
Bir seni düünürüm birde Gürün
'ü

Bilgisayar Öretmeni
Ali Gülsoy

BZM ELLER

Hasretini çektiim Terziolu Da,
Elvan elvan çiçeklerin açt m?
Çevre yann çiçeklerin ota,
Bizim eller nice oldu göçtü mü?
Güneyinde Sultan Pnar,
Kalkt m
'ola Be Tepe'nin karlar,
Bir ho öter Ihlahan
'n kular,
Uçtu m
'ola yavru kumru yuvadan?
Dousu Kazören, Halbur Kayas,
Bats Babus
'tur, Karakuz Yaylas,
Üçpnardan geçer köylerin yolu,
Ucuz pnarndan içtin mi suyu?
Yeil atlas giymi dalar süslenmi,
Sazcaz
'n eteine yaslanm,
Gölüce de duman olmu puslanm,
Kzlören yolu nice oldu kardalar?
Zaman olur göçler geri dönende,
Güzeller yaylalardan inande,
Dilberler badesini sunanda,
Yeil Gürün Hatrlanr m azep?

Arzu ALPARSLAN
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edb. Bölümü Örencisi
 
Deniz kenarnda mecnun gezerken,
Elime bir cura saz iras geldi.

Nice ükr etmeyim Bârî Hüdâya,
ahan arar iken baz iras geldi.

Ayana geymi altndan naln,
Gel dudu dillim, gel, karmda saln.

Mevlâ
'dan istedim bir tâze gelin,
kbâl geri döndü, kz iras geldi.

Yarimin giydii atlasn has,
Silindi gönlümün, kalmad pas;

Koynunda Beslemi Gürün almas,
Memesin emerken az
'iras geldi.

Karac
'Olan der ki: Hazer eyledim,
Dostun bahçasna nazar eyledim.

Seksen eftaliye Pazar eyledim,
Saysn yitirdim, yüz iras geldi.

Karacaolan
GÜRÜNÜM
Senden uzak hasretini çekenler
çten içe yanar gider Gürün
'üm
Yata küçük fakat erken çökenler
Hasretinle yanp tüter Gürün
'üm.

Dört mevsim sendedir, baharn nee,
Gezdim her yann ben köe köe
akn oldum, gidemedim bir ie,
Senin hasretinle yandm Gürün
'üm.

Sivas vilayetim, kasabam Gürün
Bir kez olsun dostlar sizler de görün,
Gidin o belde de devranlar sürün,
Nee dolun Gökpnar sende Gürün
'üm.

Yalçn kayalarn var. uul'un ulu.
Sa meyveliktir. Çiçeklik solu.
Ersani ah çeker o da Allah kulu
Sana kavumay özler Gürün
'üm.

Ersani YTTÜRK

 
VAR
Gürünlüdür Ankara’da oturur
Hemehrilerinin derdine çare yetirir
Burslar verir örenciler okutur.
YALÇIN KOCABEY gibi Milletvekilimiz var

uul ile Gökpnar gez tan
Gövdeli danda çiçek zaman
nallah olur cumhurbakan
Edip BAER gibi paamz var.

Çalan kazanr büyük kârmz
Ona feda olsun bütün varmz
Emniyet tekilatnda iftiharmz
Feyzullah ARSLAN gibi müdürümüz var

Dounun yolu Gürün’den geçer
Bahçeleri güzel gül koku saçar
Fakir fukaraya kol kanat açar
SMET YILMAZ gibi Bakanmz var

Akdere’de akar Frat’n suyu
ölen Çikolatatalar Baören köyü
Temiz yürekli fakir babas
Asef ÇOBAN gibi hemerimiz var.

Lezzet Sofras denir onun adna
Doyamazsn Kebabnn tadna
Yolunuz düerse uran yanna
Ahmet Güne gibi Kebapcmz var

Tez gidip gelemem yolumuz uzak
Gürün’de açld gül ile budak
Misafir arlamada üstüne yok
Yaar AKTA gibi ev sahibimiz var.

Gürünün içme suyu AG’den gelir
Giderken ÇAKUR’da geçilir
Anestesicidir ARILARI dindirir
Avni Babacan gibi Doktorumuz var

Gurbet elde Gürün’ün insan çoktur
Beyefendilikden üzerine yoktur
darecilii güzel ileri aktr
Bekir uluba gibi Müdürümüz var

Dalmtr her tarafa insan
DOAN Gürünlüyü gurbette tan
Bize emanet etti bu güzel vatan
Yüce ATATÜRK gibi liderimiz var.
DOAN YALÇINKAYA

 

KÖYÜMÜN HALLER (AKAKPINARI) KAYALAR KÖYÜ
Kimseler kalmam irin köyümde
Çekilmi gitmi ilçe ehire
Yklm viran olmu damlar
Göçüp gitmiler ilçe ehire

Bir defa olmutur göçlü davas
Ne kin kald nede sürdü sava
El kapsnda sürünmek nesi
Akl alm gitmiler ilçe ehire

Gürün ilçesinin numune köyü
Kalmam sürülerle koyunu
imdi anlyor Kayalar deyi
Yklm gitmiler ilçe ehire

Köyümün arkas Altn pnar yaylas
Mezarla dönmü yan yöresi
Atalarmn orda gelir nefesi
Bükülmü gitmiler ilçe ehire

Benim atalarm yatar üst bata
Hac Mehmet dedem hayalde düte
Mehrali YALÇINKAYA bir viran kökte
Göçüp gitmiler ilçe ehire

Köyün kars Yalçnkayalar tarlas
Bellidir adndan beyi aas
Hani Mehrali'nin evi yuvas
Göçüp gitmiler ilçe ehire

Hrsz pnarndan gece geçilmez
Çatalpnar suyu souk içilmez
Toptatan gayr ekin biçilmez
Göçüp gitmiler ilçe ehire

Emmilerimin kapla kitlendi
Geri gelirler diye gayet beklendi
Allar ykld sürüler satld
Göçüp gitmiler ilçe ehire

Üç be hane kalm otuzluk köyde
Hatr selam gelmez senede ayda
Kimi çok zengin olmu kime fayda
Göçüp gitmiler ilçe ehire

Doan köyünü özlerde dönmez
Ocaklar tüterde bir k yanmaz
Gidenle gayr köyüne dönmez
Göçüp gitmiler ilçe ehire

Doan YALÇINKAYA

 
GÜRÜN DERNENE
Dermansz dertleri verendir gerçek dostum

Otuz üç yl gurbette kader att bu postum.
Bir çok e dost akraba, inann gerçek küstüm

Yllardr dert çekerim aladm garip sustum.

Oralarda yaarken GÜRÜN
'E iir yazdm
imdi gurbet illerde bir garip mecnun gezdim.

Yüreim o kitaptr, gördünüz dertle dolu
Çok aradm kayboldu nerde u Anadolu.
Ak çilesiz olsayd her yazan ak olur

Eer kalpte ararsa herkes gerçei bulur.

Sevgi akn içinde yandkça o yürei
Deryada sandal gibi çektirir hep kürei.

Akn iç dünyasn hiçbir kimse anlamaz
Binlerce iir yazsak okur bizi dinlemez.

Üzülmeyin dostlar ben sizlerden biriyim
Bu beden ölür bir gün dost katnda diriyim.

Size yazacam çok, bu deil binde biri

En sonu dost gönderdi açkladk çok srr.
Sahtekar dünyasnda çok düzenbaz yürüdü

Dostun kudreti ile bizden çou çürüdü.
Mzrap ser veriri ama inan ki sr veremez

Herkes okur kitab hakikate eremez.

01.04.2003
Mzrap GÜNE
_____________________________

GÜRÜNÜ’ME

Bozkrl dalarda çkar sal talar,
Bahçede balarda ötüen kular,
Bir baka güzellik sonbahar klar,
Gelin görünümü alr GÜRÜN’üm.

lk bahar yazna doyum olmuyor,
Gökpnarda keder efkar kalmyor,
Ruhlarda açlan güllar solmuyor,
Sanki rüyada masal GÜRÜN”üm.

Alabalk festivali bambaka,
Elma kayss benziyor aka,
Çada uyar bilincinle sen yaa,
Sonsuza dek böyle görün GÜRÜN’üm.

Gönül arzuluyor yine slay,
Davullu zurnal düün alay,
Bahçelerde çekilir halay,Gönülden seni özledim Gürünüm.

Yllardr hasretim güzelim sana,
Hasret cektirdin gurbette bana,
Doan vurgundur gönülden sana,
Sevgi ile selam yeil GÜRÜN’üm.

Doan YALÇINKAYA
BIRAKIN KALSIN
Gürün'üm irinsin küçük beldesin
Bakan Bey gelecekti gurbet eldesin
Dört yl daha bekle eski haldesin
Hastalar can verdi brakn kalsn
Yllar geçer böyle perian olduk,
ki hemire ile üç doktor aldk
Gürün'e hizmet dedik çok kap çaldk
Hastalar can verdi brakn kalsn.
Yazdrdk derdimizi Bakan beyime
Mevki makam peinde köylü neyine
Hani yollar yapacaktnz köyüme
Sözünü dün verdi brakn kalsn.
Çok aradk müracaatmz olmam
Gürün'ün çilesi tamam olmam
Meer adaymz bakan olmam
Onlar yan verdi brakn kalsn.
Görmedim öyle sözünde duran
Adaymz not ald gelecek yarn
Çok ümitler almt ezelde Gürün
Gelenler yan vurdu brakn kalsn.
Her yeri imar eder kürsüye çkan
Aslsz bo laf söylemem sakn
Ne olur Gürün'e bir defa bakn
Bakanlar nam verdi brakn kalsn.
Hastane istedik biz de Gürün'e
Spor salonu gerekmi onun yerine
Takld dilekçemiz bakan beyin birine
Hastalar son verdi brakn kalsn.
Kadere boyun edik çekeriz matem
Ücretsiz bakmyor doktorlar zaten
cat olmu parayla böbreini satan
Hekimler an verdi brakn kalsn.
Çkar için amca day oldular
Çiftlikteki ayrlan pay aldlar
Salam gittik sakat diye saldlar
Tabip raporu tam verdi brakn kalsn.
Gelmedi bir tane çkar gütmemi
Nice yetim hakk tüyü büyümemi
Yediler o kadar az daha yetmemi
Yiyenleri Emin dün gördü brakn kalsn

Emin ALPAY

_________________________________

GÜRÜN’Ü ÖZLUYORUM
02-02-2006

Gök mani dal yeil tarla sar
Kularn çiçeklerin diyar
Ne bata dert ne gönülde hasret
Doduum büyüdüüm GÜRÜN’ü özlüyorum

Ne zengin ne fakr sen ben fark
Karde kavgas olmayan
K günü herkesin evi bark olan
Doduum büyüdüüm GÜRÜN’nü özlüyorum

Yaamak sevmek gönülden olan
Hiçbir dert keder olmayan
Olursa bir ikayet ölümden olan
Doduum büyüdüüm GÜRÜN’ü özlüyorum

DOAN YALÇINKAYA