Dernek Etkinlikleri

 

ETKNLKLERMZ:

Sivas ilimizin 17 ilçesinden biri de Gürün'dür. Gürünün tarihi çok eskilere dayanr. Bugün 2797 km2'lik arazisi, 2 Nahiyesi, 61 köyü ile yaklak 40 bin nüfusu barndrmaktadr. 14 ilköretim okulu, 32 birletirilmi snf, 2 Lise, 1 yüksek okulu ile okuma - yazma oran %98'dir.


ANKARA GÜRÜNLÜLER DERNEMZ
1996 - 1997 öretim ylnda 12 örenci ile balatt örenci burslarn
1997 - 1998 öretim ylnda 15,
1998 - 1999 öretim ylnda 18,
1999 - 2000 öretim ylnda 25,
2000 - 2001 öretim ylnda 28,
2001 - 2002 öretim ylnda 34,
2002 - 2003 öretim ylnda 50,
2004 - 2005 örenim ylnda 72,
2005 - 2006 örenim ylnda 75,
2006 - 2007 örenim ylndada 81 örenciye burs vermenin onurunu yayor.

Derneimizin bugüne kadar Gürün'e götürdüü hizmetler;
1. Burs verdiimiz örencilerin tamam Gürün doumlu, Gürün de ikamet eden ve Gürün Lisesi mezunudur.
2. Gürün Çayboyu Mahallesi Atatürk lköretim Okulu ek binasnn yapm.
3. 44 yatakl Gürün Öretmen Evinin malzemelerinin temini ve döemelerinin temini. (Hallar, Yataklar,Karyolar, Perdeleri, Masa ve sandalyeleri vs,)
4. Gürün de bir sokan klandrlmas ve kaldrm talarnn döenmesi.
5. Gürün Kurultay Camiisi minaresinin onarm.
6. Gürünün tüm okullarna Bilgisayar ve ansiklopedi okul kitaplarnn datmnn yaplmas.
7. Gürün Alabalk Festivallerinde maddi ve manevi destek salanmas, organizasyon çalmalarnda görev alnmas.
8. Derneimiz Yeil Gürün Haber Bülteni ad altnda ayda bir yaynlanan 8 10 sayfalk gazete çkarlarak üye ve hemehrilerimize ücretsiz olarak datlmas.
19. Ayrca yukarda belirtildii gibi, Ankara da yatacak yeri olmayan ksa süreli , i takibi için gelen hemehrilerimize kalacak yer temin edildii gibi, ilerinin takibinde de yardm yaplmaktadr.
11. 2005 Gürün Festivalinde Gürün tohmacaynn kadn kollarnn katlmyla 50-60 kiilik bir ankaradaki hemerilerimizin katlmyla senbolik tohma çaynn temizlenmesi.
12. 2005 Balatmz Gürün festivali etkinlii olarak ankaradaki uzman doktorlarda oluan bakanln Prof. Dr. Avni Babacann eliinde derneimizin organizesinde Gürün Devlet Hastahanesinde salik taramsi yaplmas.
13. nternetle toplu mesaj göndererek üye ve hemerilerimizle annda haber ulatrmas saland.
14. Ankaradaki Sivasl 11 lçe dernei ile birleirek Ankara Sivasllar dernekler fedarasyonunu (Ksa ad ASDEF) kurarak kurucu üyesi olunmas.
15. nkara Gürünlüler Derneinin giriimleriyle SAYIN Mustafa Karamollaolu tarafnda Gürün Kapal Ceza Evi'nin içi yeniden Badana boyasnn yapm ve Mutfainin yenide konple fayanslar ve pencere,kaplarn pimapen Yaplarak Kader mahkumlarinada el uzaltlm oldu.Kutluta Genel müdürü Sayn Mustafa Karamullaolu, Kutluta irketinin iyi döneminde Gürünlü binlerce hemerimize i imkan salam, derneimize ve örenci burslerin yardm eden say deer abeyimize Ankara Gürünlüler Dernei Olarak teekkür ederiz.

Derneimizin Ankara da bugüne kadar yapt çalmalar;
1. Her yl geleneksel hale gelen Gürün Gecesi ni düzenleyerek hemehrilerimizin bir araya gelmelerinin salanmas.
2. Derneimiz Kadn Kollarnn ayda bir dernek binasnda toplanarak çay partilerinin verilmesi.
3. Ylda bir defa Gürün'ün mehur Ekili Köfte si yaplarak hemehrilerimizin bir araya getirilmesi.
4. Kadn Kollarmz ylda bir defa Sulu Hedik yaparak hemehrilerimizin bir araya getirilmesi.
5. Vefat eden hemehrilerimiz kaytl tüm Gürünlülere haberdar ederek, cenaze törenlerine katlmn salanmas, ailelerine destek olunmas.
6. Ankara daki tüm hemehrilerimizin mutlu günlerinden (Düün, nian, terfi, mezuniyet vb.) haberdar ederek, mutluluklarnn artmasnn ve paylalmasnn salanmas.

Derneimiz bugüne kadar hiçbir siyasete girmeden, siyasi amaç ve ayrm gözetmeden üye ve hemerilerine özveriyle hizmet vermektedir. Baarlar bizlerin deil tüm Gürünlülerindir.

Ankara Gürünlüler Dernei olarak diyoruz ki; Anketlere göre Ankara'nn %7 si Sivasldr. Eer güç birlii yaparsak birçok eyi baarrz. Sivas n daha çok kalknmasna katk salarz. Örnein, Ankara daki Sivasl milletvekili adaylarn, Belediye Bakan ve meclis üyesi adaylarn siyaset gütmeden desteklemeliyiz, bir noktada birlemeliyiz. Sivil toplum örgütleri olarak örgütleelim, iyi koordine olalm, isteklerimizi bilelim.

Tanrnn ülkemizi doal afetlerden, savalardan ve krizlerden korumasn diler, 2 binli yllarn Türkiye mize, Sivas mza ve tüm hemehrilerimize uurlu yllar ve hayrl ramazanlar olmasn temenni eder sayglar sunarz.

Yönetim Kurulu:

 

DoanYALÇINKAYA

Babakan

(Emekli Sendikac)

Yusuf Ziya BARAN

Bakan Yardmcs

(Emekli Okul Müd.)

Erol YILMAZ

Genel Sekreter

(Emekli Mün)

Süleyman AYAZ

Mali Sekreter

(Serbest Muhasebeci)

Orhan NALÇAKAN

Üye

(Emekli Öretmen)

M.E.akr ÖZ

Denetleyici

(Emekli Banka Müd.)

smail KOCABA

Denetleyici

(Emekli Genel Müd.)

Nida ÖZDEMR

Denetleyici

(Eitimci)

Özden BAYBA

Kadnkollar Bakan

(Emekli Öretmen)

Nuran AVUNDUK

Sekreter

(Babakanlkta Müd.)