Grn Hakknda

Grn Tarihi

KALE DEVR

Anadolu'nun M.. 2000 yllarndaki kuvvetli devleti olan Hititler zamannda Melit (Malatya), Mazaka (Kayseri), Sabestea (Sivas), Kokusun (Gksun), ehirleri arasnda bulunan Tegerama (Grn) ,Darende, Malatya, Samsat zerinde Urfa'ya vard veburadan Halep, Asur ve Babil'e gittii anlalmaktadr.Tohma vadisi zerinde bulunan Grn'n tarih boyunca nemli ilek yollara sahip olduu bilinmektedir. Halen belediye binasnda karsnda kuzey ynnde kale olarak adlandrlan eski kalntlara haricen bakldnda Maara eklinde oyuklarn olduu grlmektedir. Bunlardan Kale (Kltepe-Kayseri)'den balayan yolun Tegerama (Grn), Darende, Malatya, Samsat zerinden Urfa'ya vard ve buradan Halep, Asur ve Babil'e gittii anlalmaktadr. Tohma vadisi zerinde bulunan Grn'n tarih boyunca nemli ilek yollara sahip olduu bilinmektedir. Halen belediye binas karsnda Kuzey ynnde kale olarak adlandrlan eski kantlara haricen bakldnda mara eklinde oyuklarn olduu grlr. Bu oyuklar Hitit imparatorluu zamannda kale olarak kullanlmtr. Bu kalenin 3 km gney batsnda bulunan Bur evi kalntlar ve Harap atosu ayrca douda ay boyu (Gbn) mahallesinin hemen kuzeyinde yine kaya oyuklar bulunmaktadr. Gerek Gbn'deki kale ,gerekse Grn'deki kale ile yapld tespit edilmitir. Yine uul Vadisi'nde (Tohma suyunun Grn'e girdii yer) Hititler zamanndan kalma kayalar zerine kazlm Hitit yazs (Kitabesi) bulunmaktadr.


OSMANLI DEVR
Yldrm Beyazt- Timur arasndaki mcadelede Yldrm Beyazt, Ankara savanda (1402) Timur'a yenilince, Sivas ve Grn bir sre Timur hakimiyetinde kalm fakat, bu dnem ksa srmtr. Osmanl mparatorluu tekrar toparlannca Anadolu Hakimiyeti tamamen Osmanl ynetimine gemi, Grn'de Osmanl mparatorluu yklncaya kadar, Osmanl sanca olarak kalmtr. Grn, 1830 ylnda Subalk olmu ve idari bakmdan Yozgat'a tabi Pnarba'na balanmtr. 1845 ylnda Bucak, 1869 ylnda ise ile olarak tekrar Sivas'a balanmtr.

Evliya elebi seyahatnamesinde Afin den kuzeye doru giderek Grn kasabasna geldik. Grn Sivas eyaletinde, Engel topranda, 150 akelik nahiye kazasdr. 1000 haneli olup, camii , mescidi, han, hamam, sultan ars olan irin bir kasabadr. Trkmenaas hkmndedir. ehir iinden nehir akar demektedir. Evliya elebi 17. yy. yaadna gre Osmanllarn o dneminde de Grn'n nemli bir yer olduu anlalmaktadr.

Grn Corafyas

AKARSULARI VE GLLER

AKARSULARI: le ierisinden geen Tohma Suyu Kndralk (Brkl), ncesu kylerinden beslenerek gelir ve uul mevkiinde dar kayalklar arasndan Grn merkezine girer. Douya doru akarak, Gkpnar suyu ile Yukar Suat da, Sularba kynden kan Sazcaz suyu ile Aa Suat'nda birleir, daha sonra Yaz Ky mevkiinde Darende snrlar ierisine girer. Ayrca Sarca'dan gelen Tohma suyu ile Grn'den gelen Tohma suyu ile birleerek Malatya topraklarnda Frat nehrine karr. Akarsu olarak, Akdere kynden kaynan alan ve Ceyhan nehrine karan Akdere (Hurman) suyuda nemli akarsulardandr.

GLLER : Gkpnar suyu kaynan tekil eden Yelken Ky yaknndaki ayn zamanda turizm deeri olan ve ile merkezine 10 km. uzaklktaki Gkpnar Gl, Yazyurdu Buca yaknndaki Aygr gl ile, Mara ky yaknnda ki Uyuzpnar gl Grn'n balca glleridir.

KLM VE BTK RTS


lenin iklimi karasal iklim olup, yazlar scak ve kurak, klar souk ve kar yaldr. Yamur daha ziyade Nisan- Mays aylarnda ve sonbaharda yamaktadr.

Bitki rts:
Akarsular boyunca kavak, st gibi aalar ve meyve aalar bulunmaktadr. lenin yz lmnn byk bir ksm kara iklimi bitki rtsne sahip olup arazi plaktr. Baren kynn gney yamacnda ok az miktarda ard aac bulunmaktadr. Kaymakamlk ve ile aalandrma derneince Grn ierisinde ve evre tepelerde her yl ilkbaharda fidan dikmekte ve evrenin yeillendirilmesine, ayrca Suat kasabasnn Yukar Suat- Grn taraf blmnde orman aln oluturulmaya allmaktadr.

Grn Belediyesi Nfusu:

 2000  11.294
 1997  10.371
 1990  9.886
 1985  10.073
 1980  9.492
 1975  9.138
 1970  8.648
 1965  6.374
 1960  5.691

GRN' DE ETM

Halk Eitim Mdrl aracl ile le merkezi,Suat Kasabas itibariyle mahalle muhtarlar, kyler itibariyle de ky muhtarlklarndan gelen talebe gre makine nak, biki-diki, kuma boyama, boncuk-iek, daktilografi, bilgisayar ve halclk kurslar almaktadr.Kursa devam edip, baaryla bitiren kursiyerlere dnem sonunda sertifikalar verilmektedir.Bu konuda le Tarm Mdrl de ev ekonomistleri ve tarm teknisyenleri aracl ile arclk ve konservecilik bata olmak zere eitli kurslar ap, baarl kursiyerlere sertifikalarn verilmektedir.

lemiz Ortaretim okullar ve 4 ile merkez ilkretim okulu ile Halk Eitim Merkezi olmak zere toplam 7 adet Bilgi Teknoloji Snf mevcut olup, Halk Eitim Merkezinde alan Bilgisayar Kursuna byk ilgi gsterilmektedir.
 

KTPHANELER

lede ilk ktphane 1847 ylnda Ahmet Kaif Efendi tarafndan Keifiye Kitapl adyla almtr.1927 ylnda zel teebbsce bir de Trkoca Kitapl kurulmutur.Daha sonraki yllarda iki kitaplk birletirilerek Milli Eitim Bakanlna balanm ve Grn Halk kitapl saray adn almtr

1973 ylnda Kltr Bakanl kurulunca ktphaneler Kltr Bakanlna balanmtr.Cumhuriyet yllarnda Halkevi Binas olarak yaplan bugnk ktphane binas Kltr Bakanlna tahsis edilerek ktphaneye dnmtr.Bina Kltr Bakanlnca tescil edilmitir.

1995 yl istatistiine gre Merkez Ktphanemizde 24.513 adet kitap mevcuttur.Bu kitaplarn 874 adedi eski harflerle baslm,78 adet el yazmas kitap Kltr Bakanl'nn emirleri ile 1992 ylnda Ankara Milli Ktphaneye devredilmitir.Ktphaneye 65 adet sreli yayn gelmektedir.1995 ylndaki okuyucu says 18.625 dir.

Suat Halk Ktphanesi 1981 ylnda kurulmu olup ile halk ktphanesine baldr.Ktphanede 4962 adet kitap vardr.14 sreli yayn gelmektedir.

Grn Turizmi

lemiz uul Kanyonunun giriinde yer alan Hititlere ait hiyeroglif yaztlardan yine Hititlerden kalma Kaya evleriyle eskia kltrnn izlerini tar.                                                             

lemizde Romallardan kalma kilise ve Osmanllardan kalma Cami ve Tarihi konaklarda   yakna kltrnn izlerini srmek mmkndr.          

Dier yandan Anadolu Kltrnn ilmik ilmik motif motif ilendii el dokuma  hal ve kilimleri farkl el ileme rnleriyle yeni bir dnyaya yelken amakta mmkndr Grn'de